دیوید کراسنر

دیوید کراسنر

دیوید کراسنر (متولد: مارس 1 ، 1952) استادیار دانشکده امرسون است. انتشارات وی شامل درام با درام آمریکایی قرن بیستم (ویرایش ، بلکول ، 2005) ، درام آمریکایی ، 1945-2000: مقدمه (بلکول ، 2006) و تئاتر در تئوری 1900-2000: یک گلچین (ویرایش ، بلکول) ، 2008) می باشد.

کتاب های دیوید کراسنر