هنری یاکوبی

هنری یاکوبی

هنری یاکوبی در دانشگاه کارولینای شرقی فلسفه تدریس می کند. وی مقالاتی درباره فلسفه ذهن منتشر کرده و به South Park and Philosophy کمک کرده است. او در گلدزبورو، کارولینای شمالی، به همراه همسرش کاترین و دو گربه شان بونکای و بید زندگی می کند.

کتاب های هنری یاکوبی

هاوس و فلسفه