کریس بارکر

کریس بارکر

کریس بارکر (متولد سال 1955) معلم و پژوهشگر با بیش از 25 سال تجربه است. وی در تعدادی از مدارس و دانشگاه های انگلیس و استرالیا کار کرده است. وی هم اکنون استادیار مطالعات فرهنگی در دانشگاه وولونگونگ، NSW، استرالیا است. کریس نویسنده شش کتاب قبلی است که با علاقه به فرهنگ، معنا و ارتباط با یکدیگر پیوند خورده اند. در حال حاضر او در حال بررسی سؤالات عاطفی در زندگی فرهنگی معاصر است.

کتاب های کریس بارکر

مطالعات فرهنگی