جیمز روز اونز

جیمز روز اونز

جیمز روز اوانز (James Roose-Evans) (متولد 11 نوامبر 1927) یک کارگردان تئاتر، کشیش و نویسنده انگلیسی در زمینه تئاتر تجربی، تشریفات و مراقبه است. در سال 1959 وی باشگاه تئاتر همپستد را در لندن تأسیس کرد. در سال 1974 مرکز روح خلاق بلددا، در اواسط ولز؛ و در سال 2015 Frontier Theater Productions. وی بیشتر به خاطر کارگردانی نمایش West Charing Cross Road 84 شناخته شده است.

کتاب های جیمز روز اونز

تئاتر تجربی