اندرو هورتون

اندرو هورتون

اندرو هورتون ، استاد مطالعات فیلم و ویدئو در دانشگاه اوکلاهما، است. از کتابهای قبلی وی می توان به خنده با صدای بلند: نوشتن فیلمنامه کمدی محور (کالیفرنیا ، 1999)، سه فیلمنامه دیگر از پرستون استورجس (کالیفرنیا ، 1998) و بازی دوباره آن سام: بازسازی در بازسازی ها (کالیفرنیا ، 1998) اشاره کرد.

کتاب های اندرو هورتون