حامد امرایی

حامد امرایی

درباره منحامد امرایی متولد 1360 کرمانشاه،‌ فارغ التحصیل کارگردانی و عکاسی از دانشگاه هنر، مدیر رشته سینما در جهاد دانشگاهی هنر کرج، کارشناس سینما در رادیو البرز. وی عهده دار ساخت مجموعه فیلم های کوتاه و مستند، تدریس دروس سینما در مؤسسات آموزشی، تألیف کتاب های خلاقیت نمایشی و خلاقیت موسیقی و همچنین انتشارات کانون فرهنگی آموزش بوده است. از دیگر فعالیت های وی می توان به: دستیار اول کارگردان فیلم تلفن همراه رئیس جمهور، دستیار اول و برنامه ریز تله فیلم نقطه آغاز، دستیار اول و برنامه ریز تله فیلم آقای الف و بازنویسی فیلمنامه فیلم نقطه آغاز اشاره کرد.

کتاب های حامد امرایی

خلاقیت نمایشی