رابرت جی آکرمن

رابرت جی آکرمن

رابرت جی آكرمن استاد برجسته از دانشگاه ایندیانا پنسیلوانیا و مدیر قبلی موسسه تحقیق و آموزش اعتیاد در میانه آتلانتیك است. وی یکی از بنیانگذاران انجمن ملی کودکان الکلی است.

کتاب های رابرت جی آکرمن

خرد عشق


کتاب قرمز زنان