بوریس گریگوریویچ کوزنتسوف

بوریس گریگوریویچ کوزنتسوف

بوریس گریگوریویچ کوزنتسوف (5 اکتبر 1903 در دنپروپتروفسک ، اوکراین - 5 سپتامبر 1984 در مسکو ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) فیزیکدان ، فیلسوف ، مورخ علم و اقتصاددان اهل اتحاد جماهیر شوروی بود. 

کتاب های بوریس گریگوریویچ کوزنتسوف

زندگی و آثار گالیله