احمد برجعلی

احمد برجعلی

 احمد برجعلی (متولد ۱۳۳۶) دانشیارگروه روانشناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده است.
آثار
۱- اختلال بدشکلی بدن: نظریه‌ها و درمان با رویکرد ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
۲- تحول شخصیت نوجوان (با تاکید بر شیوه‌های فرزندپروری) دیدگاه‌های نظری درباره تحول روانی - اجتماعی، عوامل موثر بر تحول روانی - اجتماعی، خانواده و تحول ..
۳- روانشناسی جنایی (رشته روان‌شناسی)
۴- عناصر فرهنگ و سلامت روان: پرسش‌های نقادانه برای درمانگران

کتاب های احمد برجعلی

اعتیاد به اینترنت


عناصر فرهنگ و سلامت روان