مایکل مارچ

مایکل مارچ

مایکل مارچ در سال 1946 در نیویورک متولد شد - زمانی که جنگ سرد از فاضلاب تمساح آبی کم رنگ می شد - و خدایان زندگی را در حفظ و نگهداری خود حفظ کردند. وی نویسنده پنج مجموعه شعر است: گویا، وقتی او رقصید، ناپدید شدن، فقط یک وعده و راه بازگشت.

کتاب های مایکل مارچ

رقصیدن روی خاکستر