ادوارد تایبر

ادوارد تایبر

ادوارد تایبر استاد روانشناسی و مدیر کلینیک روانشناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ، سن برناردینو است. وی مدرک کارشناسی و دکتری خود را در روانشناسی بالینی از دانشگاه ایالتی میشیگان دریافت کرده است. وی همچنین نویسنده دو کتاب درسی مشاوره است.

کتاب های ادوارد تایبر

بچه های طلاق