ادوین سی بلس

ادوین سی بلس

ادوین سی بلیس یک متخصص بین المللی در زمینه مدیریت زمان و سخنران است. او همچنین به عنوان مشاور بازرگانی کار می کند.

کتاب های ادوین سی بلس

روان شناسی تنبلی