گاوین دی بکر

گاوین دی بکر

گاوین دی بکر (26 اکتبر 1954) متخصص پیش بینی و مدیریت خشونت است. او اکنون یک شرکت مشاوره را اداره می کند که به سازمان های دولتی ، دانشگاه ها ، ادارات پلیس ، شرکت ها و چهره های رسانه ای در مورد ارزیابی تهدیدها و خطرات مشاوره می دهد.

کتاب های گاوین دی بکر

موهبت ترس