رضا اکبریان

رضا اکبریان

رضا اکبریان متولد سال 1332، دارای دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس (1377)، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از مدرسه عالی تربیتی و قضایی، ایران (1370) و کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران، ایران (1358) می باشد.

کتاب های رضا اکبریان