چارلز آلبرت پویسانت

چارلز آلبرت پویسانت

چارلز-آلبرت پواسانت (مونترال ، 2011-1925) یک انسان دوست و تاجر کبک بود. چارلز آلبرت پوآسانت در مونترال متولد شد، متاهل و پدر چهار فرزند بود و در سال 1953 دیپلم خود را در Hautes Études commerciales (HEC Montréal) دریافت کرد. شروع به عنوان کارآموز در میدلتون هوپ و شرکت، یک دفتر حسابدار رسمی آنگلوفون که بعداً به KPMG تبدیل شد، چارلز-آلبرت پواسانت به سمت همیار ارشد کبک رسید و سرانجام به عنوان مدیر ملی درآمد (مرکور ، 2007). وی نزدیک به 10 سال مسئولیت آن را بر عهده داشت.

کتاب های چارلز آلبرت پویسانت

توانگران چگونه می اندیشند