آنتونیو نوس

آنتونیو نوس

آنتونیو نوس سخنران و مشاور سازمانها و استارتاپهای فورچون 500 است. تمرکز کارهای وی بر رهبری ، مشارکت در محل کار و موفقیت شغلی است.

کتاب های آنتونیو نوس

هم حال خوب هم موفقیت