کیتلین فیلیپس

کیتلین فیلیپس

کیتلین اوگولیک فیلیپس روزنامه نگار و سردبیر است که در رالی، کارولینای شمالی زندگی می کند. مقاله های وی در زمینه حقوق، امور مالی، بهداشت و فناوری در تاسیس ، VICE ، کوارتز ، مجله سرمایه گذار سازمانی ، Law360 ، روزنامه نگاری کلمبیا و به روایت و سایر موارد چاپ شده است.

کتاب های کیتلین فیلیپس

آینده ی احساس