اریک شافر

اریک شافر

اریک شافر به عنوان مدیر ارشد، صنعت Product X.0 شرکت Accenture را هدایت می کند و خدمات مختلف نوآوری، مهندسی و توسعه محصول، عملیات ساخت و دیجیتال و بهینه سازی خدمات محصول را گرد هم می آورد. وی همچنین در صنعت صنعتی پیشگام جهانی Accenture است که به شرکتهای خودروسازی، تجهیزات صنعتی و زیرساخت کمک می کند تا تجارت خود را به صورت دیجیتالی ابداع کنند و سطح جدیدی از نوآوری و کارایی را در سراسر زنجیره ارزش متصل شده گسترده ایجاد کنند.

کتاب های اریک شافر

بازآفرینی محصول