عبدالرضا مظاهری

عبدالرضا مظاهری

دکتر عبدالرضا مظاهری (متولد ۱۳۴۱ ش. خمین)، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به اتمام رساند. عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی به راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویان نیز مشغول است و تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است.

کتاب های عبدالرضا مظاهری

اشاراتی عرفانی