کاوه فرهادی

کاوه فرهادی

کاوه فرهادی هستم دانش آموخته ی مدیریت، کامپیوتر و فلسفه. انسان شناسی و ادبیات سرزمینمان را در میدان عمل پدرم استاد دکتر مرتضی فرهادی (استاد تمام جامعه شناسی و استاد انسان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) و مادرم که دبیر ادبیات دبیرستان بود فراگرفتم و پس از آن به عنوان هیئت علمی دانشگاه، شوق یادگیری را پی گرفتم.

کاوه فرهادی از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۸۸ در :   “نقشه جامع علمی کشور” حوزه “جامعه و علم”  حضور داشت و در این خصوص در جلساتی که به ریاست “جناب آقای دکتر کزازی” و “جناب آقای دکتر مبینی” ، برگزار گردید، پژوهش ها و تحقیقات خود را از منظر “مدیریت دانش” و “مدیریت منابع انسانی” و با عنوان: ” اولویت بندی نیازهای علم و فناوری”  ارایه داشت. لازم به ذکر است موارد یاد شده در اسناد رسمی “نقشه جامع علمی کشور” موجود می باشد

کتاب های کاوه فرهادی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته