پژمان موسوی

پژمان موسوی

پژمان موسوی متولد سال 1350، پژمان موسوی روزنامه‌نگار فرهنگی، نویسنده و گردآورنده کتاب‌هایی چون "شانه بر موی سپید"، "مکتب خود انتقادی" و "بیانیه برای باران" است.

کتاب های پژمان موسوی

بیانیه برای باران


مکتب خودانتقادی