رکسانا بهرامی تاش

رکسانا بهرامی تاش

رکسانا بهرامی‌تاش جامعه‌شناس ایرانی‌تبار که کارش روی مسائل مربوط به زنان، استخدام و اقتصاد غیررسمی در خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) و همین‌طور جدایی جنسیتی در اسلام و اقتصاد خرد متمرکز شده‌است. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، دکتر بهرامی‌تاش در بهبود سواد و دسترسی زنان کشاورز به منابع توسعه اقتصادی مشغول به کار بود. او در کنکور سراسری ایران رتبه دوم را کسب کرده و سپس در رشته جامعه‌شناسی لیسانس و فوق‌لیسانش را در ایران گرفت. بعدها برای گرفتن پی‌اچ‌دی در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه مک‌گیل، مونترال، کبک به کانادا رفت. سرانجام وی به عنوان یک شهروند ساکن مونترال کانادا شد، و در آنجا در مؤسسه سیمون دو بوار در دانشگاه کنکوردیا مونترال و دانشگاه سایمون فریزر کارهای بعد از دکترایش را انجام داد.


کتاب های رکسانا بهرامی تاش

زنان کارآفرین


اقتصاد سیاسی اشتغال زنان