ماری اندیای

ماری اندیای

ماری اندیای، زاده ی 4 ژوئن 1967، رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی است. اندیای، نویسندگی را در دوازده سالگی آغاز کرد و اولین رمان خود را در هفده سالگی به انتشار رساند. او در سال 2009، جایزه ی ادبی گنکور را از آن خود کرد.

کتاب های ماری اندیای

خودنگاره سبز


بابا باید غذا بخورد


رزی کارپ


سه زن توانمند