برایان اوکانر

برایان اوکانر

برایان اوکانر، یک فیلسوف اجتماعی ایرلندی است که در سنت تفکر روشنفکرانه قاره اروپا فعال است. اوکانر استاد فلسفه در دانشگاه کالج دوبلین و مدیر دانشکده فلسفه است. او مطالب زیادی در مورد ایده آلیسم آلمان و نظریه انتقادی نوشته و متخصص فیلسوف، آدورنو است. اوکانر همچنین در کتاب بیکاری در همین کتاب 2018 به همین نام نوشته است که تحلیل مقایسه ای فلسفه بی کاری را ارائه داده است. وی در سال 2021 از طرف دانشگاه ملی ایرلند به درجه دکتری بالاتر اعطا شد. در مه 2021، وی به عضویت آکادمی سلطنتی ایرلند درآمد.

کتاب های برایان اوکانر

دیالکتیک منفی آدورنو