تام وینتی

تام وینتی

تام وینتی در سال 1983 متولد شد. تام پس از مطالعه علوم طبیعی در کالج Sidney Sussex ، دانشگاه کمبریج (فیزیک تجربی و نظری) ، برای تحصیل در مقطع دکترا در گروه فیزیک به کالج امپریال لندن رفت.

کتاب های تام وینتی

فیزیک ذرات