فلیکس پیرانی

فلیکس پیرانی

فلیکس آرنولد ادوارد پیرانی (2 فوریه 1928 - 31 دسامبر 2015) فیزیکدان نظری بریتانیایی متخصص در فیزیک گرانش و نسبیت عام بود. 

کتاب های فلیکس پیرانی

کیهان