مینا میرصادقی

مینا میرصادقی

مینا میرصادقى  در فروردین ١٣۴٠  در شهر آبادان به دنیا آمد. دوران دبستان و تحصیلات دوره ى متوسطه  را در همین شهر به پایان رساند. در همان سال ها شعرهایى کوتاه از او  با نام مستعار   (مینا  م  شراب) در هفته نامه ى فردوسى  منتشر شد. پس از ازدواج به اتفاق همسرش  براى مدت یک سال به انگلستان رفتند و در شهر میدلزبرو  ساکن بودند.
پس از بازگشت به ایران   در سال ١٣٨٠ اولین مجموعه ى شعرش را با هزینه ى شخصى با نام “خواهش مى کنم تقویم را برگردان ” به چاپ رساند. 
دومین مجموعه  شعر میرصادقى  در سال  ١٣٨۶ با نام  ” من درخت شهرزاد مى بافم ”  به چاپ رسید.
سال ١٣٨٩ گزیده اى از غزلیات مولوى، سعدى و حافظ را  با نام ” این سه به روایت  من ” به دست چاپ سپرد.
سال ١٣٩٠  گزیده ى شعرهاى آن سکستون  شاعر آمریکایى  را آماده ى چاپ  داشت  که بنا بر دلایلى  به چاپ نرسید.
در  سال  ١٣٩۴ سومین مجموعه شعرش با نام ” این باران که روزهایت را خم کرده ست ”  از زیر چاپ درآمد.
مینا میرصادقى در سال ١٣٩٧ پیگیر مجدد چاپ گزیده ى شعرهاى آن سکستون شد و اکنون  این کتاب با نام  “سنگ ها و قاشق ها” در نمایشگاه کتاب موجود است.

کتاب های مینا میرصادقی

جان با پهنا