کورت پالکا

کورت پالکا

 کورت پالکا (KURT PALKA) (متولد: 1941 ، اتریش) نویسنده هفت رمان است. کارهای قبلی او شامل کلارا است که با جلد سخت با عنوان بیمار شماره 7 منتشر شد و نامزد نهایی جایزه همت و اخیراً ساعت روباه بود. او در نزدیکی تورنتو زندگی می کند.

کتاب های کورت پالکا

راز خانم پیانیست