لوئیز پنی

لوئیز پنی

لوئیز پنی (متولد 1958) نویسنده کانادایی رمان های اسرارآمیز است که در استان کبک کانادا با محوریت کار بازرس ارشد گرافیک آرماند گاماشه از سوره دو کبک ساخته شده است. اولین کار پنی به عنوان پخش کننده رادیو برای شرکت پخش رادیویی کانادا (CBC) بود. وی پس از روی آوردن به نویسندگی، جوایز زیادی را برای کارش از جمله جایزه آگاتا برای بهترین رمان مرموز سال پنج بار از جمله چهار سال متوالی (2007–2010) و پنج بار جایزه آنتونی بهترین رمان سال به دست آورد. از جمله چهار سال متوالی (2010–2013). رمان های او به 23 زبان منتشر شده است.

کتاب های لوئیز پنی

سرنوشت مرگبار