نلی دله

نلی دله

نلی دله، فارغ التحصیل مدرسه لوور، نمایشگاه های هنر باستان ژاپن را در گالری ژانت اوستیر به مدت سی سال سامان دهی و انتشار کاتالوگ ها را هدایت کرد. او نویسنده ده کتاب با همکاری دومینیک روسپولی است، از جمله چاپ ژاپنی (هازان) و بازی ابدی و زودگذر (پیکوئه).

کتاب های نلی دله

ژاپن