نانسی بوش

نانسی بوش

نانسی ایوانس بوش، کارشناسی ارشد، یک محقق برجسته NDE های ناراحت کننده برای چهار دهه و یک تجربه کننده، رئیس Emerita از IANDS، انجمن بین المللی مطالعات نزدیک به مرگ است. او یک معلم، نویسنده و مادربزرگ هفت نوه است و با شریک زندگی خود در یک شوره زار در ساحلی کارولینای شمالی زندگی می کند.

کتاب های نانسی بوش