حیدرعلی کمالی

حیدرعلی کمالی

حیدرعلی کمالی (۱۲۵۰ ابرقو - ۱۳۲۸ تهران) روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر و نماینده مجلس شورای ملی بود.
در سه سالگی با خانواده‌اش از ابرقو به اصفهان کوچ کرد. به کارهای گوناگون پرداخت و پیشهٔ پدرش، بلورفروشی را برگزید. از ۲۳ سالگی به سوادآموزی پرداخت و در انجمن ادبی اصفهان، مقدمات شعر را آموخت. ازدواجی ناخواسته، زندگی و احساسات او را برآشفت. سرانجام خانواده‌اش را رها کرد و راهی تهران شد. از مشروطه‌خواهان شد و اشعاری تند ضد استبداد سرود. در سال ۱۲۹۰ روزنامه‌ای با عنوان پیکار، نشریهٔ رسمی حزب اجتماعیون - اعتدالیون را نشر می‌کرد که پس از چند شماره به دستور ناصرالملک نایب السلطنه توقیف شد.
در شهریور ۱۳۱۲ انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای ملی در نیشابور برپا شد و کمالی با کسب ۱۱۴۴۳ رأی از مجموع ۱۲۹۳۷ رأی انتخاب شد و به مجلس راه یافت (دوره نهم). کرسی نیشابور پیش از او در اختیار عبدالحسین تیمورتاش بود اما تیمورتاش در زمستان سال ۱۳۱۱ مغضوب و بازداشت و محاکمه شده بود و پس از انتخاب به نمایندگی در آن دوره نیز اعتبارنامه‌اش رد شده بود.
کمالی در دوره بعد (دهم) نیز بر کرسی نمایندگی نیشابور نشست.

کتاب های حیدرعلی کمالی

مظالم ترکان خاتون


افسانه تاریخی لازیکا