کیت اف پانچ

کیت اف پانچ

کیت پانچ (Keith F. Punch) یک متخصص تحقیقات اجتماعی است و استاد وینتروپ در دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش و پرورش، دانشگاه استرالیای غربی بود و اکنون استاد برجسته دانشگاه استرالیای غربی است.

کتاب های کیت اف پانچ