احمد طاهرپور

احمد طاهرپور

احمد طاهرپور متولد 1330 در شهرستان بهشهر است، نخستین فیلم خود با نام رهایی را در سال 54 ساخت، فعالیت دانشگاهی خود را از سال 86 آغاز کرد و تاکنون نیز ادامه دارد.
برپایی نمایشگاه‌های متعدد عکس انفرادی، دونفره یا گروهی در سوئد، آلمان، عربستان، دبی و شهرهای تهران و ساری از فعالیت‌های اوست که بیشتر به مازندران‎شناسی اختصاص دارد.
استاد طاهرپور نخستین هنرمندی است که نقشه مازندران را به‌صورت رنگی تهیه و این استان را با تصاویر زیبا به دنیا معرفی کرده است.
وی دارنده عناوین مختلفی در بخش‌های کارگردانی، عکس و نمایشگاه از جشنواره‌های شیر و خورشید در سال 56 تا سفر و گردشگری در سال 94 است.

کتاب های احمد طاهرپور