ملانی کانکلین

ملانی کانکلین

ملانی کانکلین، نویسنده ای آمریکایی است. او به همراه همسر و دو فرزندش در نیوجرسی زندگی می کند. کانکلین یک دهه در زمینه ی طراحی محصولات فعالیت می کرد و در داستان هایش سعی می کند از تجربه ی خود در طراحی و توجه به جزئیات بهره ببرد.

کتاب های ملانی کانکلین

زمان کاغذی