ریموند وکس

ریموند وکس

ریموند وکس استاد برجسته حقوق و نظریه حقوقی در دانشگاه هنگ کنگ است، جایی که وی از سال 1986 تا 1993 رئیس گروه حقوق بود. وی پیش از این استاد حقوق عمومی و رئیس گروه حقوق عمومی در دانشگاه ناتال در دوربان. وی در پایان سال 2001 بازنشسته شد و اکنون در انگلیس زندگی می کند.

کتاب های ریموند وکس

حقوق