رایحه مظفریان

رایحه مظفریان

رایحه مظفریان، نویسنده، پژوهشگر، فیلسماز و فعال حقوق زنان ایرانی‌ست که پژوهش‌های گسترده‌ای درباره‌ی معضل‌های اجتماعی همچون کودک‌همسری، ختنه‌ی زنان و غیره انجام داده است.

کتاب های رایحه مظفریان

گره


تیغ و سنّت