مارکوس شریدن

مارکوس شریدن

مارکوس شریدن (MARCUS SHERIDAN) بنیانگذار و رئیس The Sales Lion است، یک شرکت مربیگری و مشاوره ای مترادف با برتری بازاریابی داخلی و محتوایی. The Sales Lion همچنین یک شریک Platinum HubSpot است. مارکوس سخنران برنده جایزه است و توسط نیویورک تایمز "مربی بازاریابی وب" نامگذاری شده است.

کتاب های مارکوس شریدن