ویلیام ای وارن

ویلیام ای وارن

ویلیام ای. "بیل" وارن (1905-1996) در زمینه کتابهایی که به طور برجسته مسائل مربوط به آب در سطح ایالت، فدرال و بین المللی را نشان می داد، فعالیت داشت. وی از سال 1961 تا 1967 تحت فرماندار ادموند جی. "پت" براون به عنوان دومین مدیر وزارت منابع آب ایالت (DWR) خدمت کرد و همچنین در ابتدای ساخت و ساز اولین دبیر آژانس منابع از 1961-1963 بود. پروژه آب ایالتی کالیفرنیا. وی در میان مقالات و نشریات متعدد ، دو کتاب تألیف کرد: مأموریت برای صلح: نقطه 4 در ایران و دفتر احیا Rec. در سال 1992 با انتشارات بنیاد آموزش آب ، "خاطرات روزهای اولیه توسعه آب کالیفرنیا" مصاحبه کرد. به احترام وی یک نیروگاه در شهرستان لس آنجلس به نیروگاه برق ویلیام ای وارن تغییر نام یافت.

کتاب های ویلیام ای وارن

ماموریتی برای صلح