بوریس ساچکوف

بوریس ساچکوف

بوريس ساچكوف (Boris Suchkov) (متولد سال 1917، ساراتو، روسیه ؛ درگذشته در سال 1974، بوداپست، مجارستان) نویسنده روس می باشد.

کتاب های بوریس ساچکوف

تاریخ رآلیسم