نادژدا ماندلشتام

نادژدا ماندلشتام

نادژدا ماندلشتام، زاده ی 30 اکتبر 1899 و درگذشته ی 29 دسامبر 1980، نویسنده ای روس و همسر شاعر شهیر، اسیپ ماندلشتام بود. ماندلشتام پس از اتمام تحصیلات خود در مدرسه، به تحصیل در رشته ی هنر روی آورد. او همسرش اسیپ را در شهر کیف در سال 1919 ملاقات کرد. آن ها ابتدا در اوکراین و سپس در مسکو و جورجیا زندگی کردند.

کتاب های نادژدا ماندلشتام

امید علیه امید


بیشتر بخوانید

شب های روشن ادبیات روسیه

در طول تاریخ هزار ساله ی روسیه، ادبیات این سرزمین جایگاه منحصر به فردی در فرهنگ، سیاست و تکامل زبان شناختی مردم روس داشته است