جک داناوان

جک داناوان

جک داناوان (متولد 1974) مرد ورزشی، نویسنده و سخنران آمریکایی است. از سال 2010 ، داناوان یک شخصیت با نفوذ در راست-راست بود تا اینکه در سال 2017 جنبش را رد کرد. او همچنین یک فصل از گرگهای نئوپگن نورس را از وینلند رهبری کرد و از 2014 تا 2018 عضو آن بود. داناوان چندین کتاب درباره مردانگی و مردانگی تألیف کرده است.

کتاب های جک داناوان

شیوه ی مردان