سوزان رز - اکرمن

سوزان رز - اکرمن

سوزان رز-آکرمن (متولد 23 آوریل 1942 در ماینولا ، نیویورک) استاد فقه (حقوق و علوم سیاسی) و مدیر مشترک مرکز حقوق ، اقتصاد و سیاست های عمومی در دانشکده حقوق ییل است. وی یک متخصص در زمینه فساد سیاسی و توسعه ، قانون اداری ، قانون و سیاست های نظارتی ، بخش غیرانتفاعی و فدرالیسم است. 

کتاب های سوزان رز - اکرمن

فساد و دولت