دان شیاخ

دان شیاخ

دان شياخ (10 اکتبر 1938 - 12 جولای 2008) 40 سال مدرس و مصحح بوده است. او همچنین نویسنده بیش از 30 عنوان کتاب درسی انگلیسی است.

کتاب های دان شیاخ

چگونه جستار بنویسیم