هری کالینز

هری کالینز

هری کالینز (متولد 13 ژوئن 1943) جامعه شناس در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاردیف ولز است. او در سال 2012 به عنوان عضو آکادمی انگلیس انتخاب شد.

کتاب های هری کالینز

تکنولوژی رها