تیانا لورنس

تیانا لورنس

تیانا لورنس مدیر مالی Factom ، یک شرکت بلاکچین مستقر در آستین تگزاس ، می باشد. تحت رهبری وی ، این شرکت اخیراً کمک مالی از بنیاد گیتس و مشارکت با وزارت امنیت داخلی برای کار در پروژه های بلاکچین با استفاده از فناوری Factom را تأمین کرده است.

کتاب های تیانا لورنس