کریگ کلهون

کریگ کلهون

کریگ جکسون كلهون (متولد 1952) یک جامعه شناس آمریکایی است که در حال حاضر استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی آریزونا است. وی که از مدافعان استفاده از علوم اجتماعی برای پرداختن به موضوعات مورد توجه مردم بود ، از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2016 مدیر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن بود و پس از آن به عنوان اولین رئیس مؤسسه برگ گرون انتخاب شد. او در 16 ژوئن 1952 در واتسکا ایلینوی به دنیا آمد. وی انسان شناسی و سینما در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (لیسانس، 1972) ، انسان شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبیا (فوق لیسانس، 1974) و انسان شناسی اجتماعی در دانشگاه منچستر (1975) خوانده. و در سال 1980 دکترای خود را در رشته جامعه شناسی و تاریخ اجتماعی و اقتصادی مدرن از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد.

کتاب های کریگ کلهون

ملت ها مهم اند


ناسیونالیسم