ابوالفضل طریقه دار

ابوالفضل طریقه دار

ابوالفضل طریقه دار به سال1337 شمسی در قم به دنیا آمد تحصیلات خود را در رشته ادبیات تا پایان دبیرستان در همین شهر به پایان رساند در مهر ماه سال 1357 در رشتۀ فلسفه به دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) راه یافت و یک سال هم در دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد و از محضر اساتیدی همچون دکتر محمد علی شیخ، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر حسین الهی قمشه ای ، دکتر رضا داوری، دکتر عبد الکریم سروش، دکتر ابراهیمی دینانی سود برد. حدود چهار سال در دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی تدریس کرد. در سال1363 علوم دینی را در حوزه علمیه قم به طور آزاد و از سر علاقه آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون آیت الله مدرس افغانی، آیت الله شیخ علی صفائی و اساتید دیگر بهره برد. آشنایی با علوم دینی و چگونگی استنباط احکام از منابع، شناخت حدود مرزها، تاریخ تطور و ضرورت فایده دانشهای دینی مثل منطق، اصول فقه، رجال، درایه، فقه، حدیث و غور و بررسی منابع و چگونگی حجیت آنها برای ایشان جذاب بود لذا با مطالعات پی گیر در طول دو سال موضوع متدلوژی اجتهاد را پی گیری و ثمره کار خود را در اثری به نام «آشنایی با روش اجتهاد» گرد آوری کرد. وی در کنار مطالعه و پژوهش به کار نگارش و ویرایش همت گماشت و از طریق مرکز نشر دانشگاهی در تهران با ویرایش فنی آشنا شد. در این فن از محضر اساتیدی همچون احمد سمیعی (گیلانی)، پرویز شیخ کریمی، بهاء الدین خرمشاهی و ابوالحسن نجفی بهره برد در سال 1366 به ویرایش آثار «موسسه در راه حق» پرداخت سپس در سال 1367 سر ویراستار انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردید آنگاه به پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی آمد و از سال 1368 تا1385به مدت هفده سال سر ویراستار آنجا بود. اکنون سر ویراستاری موسسه چاپ و انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (موسسه بوستان کتاب) را بر عهده دارد. کتاب «انواع ویرایش» در 400 صفحه وزیری و «شیوه نامه بوستان» در 200 صفحه حاصل تجربه و تدریس ایشان در مقوله ویرایش است. وی به آموزش و تربیت ویراستاران زیادی در حوزه علمیه قم همت گماشته که معمولاً در مراکز پژوهشی قم به کار مشغولند. ایشان غیر از ویرایش به پژوهش نیز علاقۀ فراوان دارد و کتابهای مختلفی در زمینه معارف اسلامی از ایشان منتشر شده است.

کتاب های ابوالفضل طریقه دار

انواع ویرایش


جزیره خضرا