محمدجواد مروجی طبسی

محمدجواد مروجی طبسی

حجةالاسلام والمسلمین محمد جواد طبسی در سال 1331 در پایگاه علم و اجتهاد چشم به جهان گشود. تحصیلات حوزوی خود را از 1349 در حوزه علمیه قم آغاز نمود. سطوع عالی را نزد اساتید بزرگوار ستوده، دوزدوزانی، پایانی و محمودی اشتهاردی گذراند. درسهای خارج فقه و اصول را نیز نزد حضرات آیات میرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، سید ابوالقاسم کوکبی، مکارم شیرازی و سبحانی فرا گرفت.در کنار تحصیل و تدریس، آثار ارزشمندی را به زبان فارسی و عربی نگاشتهاند. مؤسسه بوستان کتاب تاکنون این آثار را از ایشان چاپ کرده است: «حیاة الامام العسکری»، «فاطمه الگوی حیات زیبا»، «حقوق فرزندان در مکتب اهلبیت:»، «حیاة الصدیقة فاطمه(س)» «بامداد بشریت» و «حوارات ساخنه».

کتاب های محمدجواد مروجی طبسی

بامداد بشریت


جوان