ملک ایرج مشیری

ملک ایرج مشیری

ملک ایرج مشیری در 23 ژانویه 1927 در تهران متولد شد. پدر وی ، ژنرال حسن مشیری، از فرزندان خواهر جعفرخان مشیرالدوله بود که پدر و مادر وی میرزا محمدتقی وزیر حسینی از فراهان و دختر میرزا بزرگ عیسی فراهانی قائم بودند. دکتر ملک ایرج مشیری تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان دارالفنون در تهران در سال 1946 به پایان رساند. مشیری از سال 1954 تا 1959 کارآموز بیمارستان های منطقه پاریس بود. در سال 1959 مدرک دکترای خود را در رشته پزشکی ارتوپدی دریافت کرد. وی همچنین به عضویت Société Française d’Orthopédie et de Traumatologie دست یافت. پس از تقریباً 15 سال زندگی در پاریس، وی به تهران بازگشت و کار خود را به عنوان رئیس کلینیک آریا در سال 1962 آغاز کرد. چهار سال بعد، مشیری مدرس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. مشیری در طول اقامت خود در پاریس این فرصت را پیدا کرد تا به آثار دانشمندان اروپایی در مورد تاریخ ایران باستان دسترسی پیدا کند. دانش وی در مورد منابع فارسی و عربی تاریخ ساسانی به او کمک کرد تا در برخی از موضوعات سکه شناسی بعد و ساسانیان متمرکز شود. او به عنوان یک جمع کننده سکه و مهر ، این فرصت را داشت که مواد اصلی را که از دوره ساسانیان و اوایل اسلامی باقی مانده است ، مطالعه کند.

کتاب های ملک ایرج مشیری

عرب - ساسانی